Otvorena „nova“ ACI-jeva marina u Rovinju

Otvorena „nova“ ACI-jeva marina u Rovinju