Skip to content

Hidroavionsko pristanište Jelsa

Iako je već otprije uspostavljen hidroavionski promet prema Jelsi na otoku Hvaru, zbog nepodesnosti fiksne rive za pristanak hidroaviona, investitor je dobio novu lokacju za formiranje hidroavionskog pristaništa na plutajućem pontonu.
continue reading

ACI Marina Cres, rekonstrukcija

Nastavljena je dugogodišnja suradnja sa ACI Club d.d. Opatija, potpisivanjem Ugovora o rekonstrukciji morskog dijela ACI marine Cres.
continue reading
Skip to content