Skip to content

ACI Marina Cres, novi standardi

Zahvaljujući vrlo dobroj organizaciji Izvođača, ali i neuobičajeno blagoj zimi i lijepom vremenu novi pontonski gatovi D i E, svaki u duljini 120 metara, dotegljeni su u ACI marinu Cres čak 29 dana prije predviđenog roka.
continue reading

Kalkara shipyard, Malta

Nastavljena je suradnja sa brodogradilištem i servisnim centrom Kalkara, u Valletti na Malti, gdje smo od 2012 već u dva navrata isporučili valobranske elemente i Heavy Duty pontone za zaštitu nove marine ispred samog servisnog centra.
continue reading

Luka Kraljevica

Sa tvrtkom SkyDeal Marin potpisan ugovor za dobavu i montažu plutajućih valobrana sa svim sastavnim elementima, opremom i potrebnom dokumentacijom te sidrenim sustavom pontona i plovila za marinu Kraljevica.
continue reading

Drač, Albanija

Još jedan ‘povijesni’ dan za Marinetek. Danas su na Pomgradovu baržu u šibenskoj luci ukrcani betonski Heavy Duty pontoni i oprema za formiranje gata za ribarske brodove u luci Drač.
continue reading

ACI Marina Cres, novi standardi

Zahvaljujući vrlo dobroj organizaciji Izvođača, ali i neuobičajeno blagoj zimi i lijepom vremenu novi pontonski gatovi D i E, svaki u duljini 120 metara, dotegljeni su u ACI marinu Cres čak 29 dana prije predviđenog roka.

Kalkara shipyard, Malta

Nastavljena je suradnja sa brodogradilištem i servisnim centrom Kalkara, u Valletti na Malti, gdje smo od 2012 već u dva navrata isporučili valobranske elemente i Heavy Duty pontone za zaštitu nove marine ispred samog servisnog centra.

Luka Kraljevica

Sa tvrtkom SkyDeal Marin potpisan ugovor za dobavu i montažu plutajućih valobrana sa svim sastavnim elementima, opremom i potrebnom dokumentacijom te sidrenim sustavom pontona i plovila za marinu Kraljevica.

Drač, Albanija

Još jedan ‘povijesni’ dan za Marinetek. Danas su na Pomgradovu baržu u šibenskoj luci ukrcani betonski Heavy Duty pontoni i oprema za formiranje gata za ribarske brodove u luci Drač.
Skip to content