Skip to content

Poljane, Mali Lošinj

Novi projektni zadatak i novi izazovi za našu „malu“ tvrtku. Sklopljen posao izgradnje, dobave i instalacije pontonskih elemenata i opreme za formiranje komunalnih vezova.
continue reading

ACI Marina Slano, početak proizvodnje

Krenuli smo sa proizvodnjom za gradnju morskog dijela marine Slano.
continue reading

Hidroavionsko pristanište Pula

Konačno je, nakon više izmjena i adaptacija, instalirano i hidroavionsko pristanište u Puli.
continue reading
Skip to content