Skip to content

Luka Kraljevica, početak proizvodnje

Nakon same pripreme projekta u svojstvu konzultanta preuzeli smo posao gradnje i instalacije pontonskih elemenata, sidrenih sustava i opreme za Luku Kraljevica.
continue reading

Servisni Centar Trogir, II faza

Dogovoren je nastavak suradnje sa Servisnim centrom Trogir. Naime, potpisan je novi ugovor za proširenje maritimnog dijela Luke nautičkog turizma čime je predviđeno produljenje plutajućeg gata.
continue reading

Luka Kraljevica, početak proizvodnje

Nakon same pripreme projekta u svojstvu konzultanta preuzeli smo posao gradnje i instalacije pontonskih elemenata, sidrenih sustava i opreme za Luku Kraljevica.

Servisni Centar Trogir, II faza

Dogovoren je nastavak suradnje sa Servisnim centrom Trogir. Naime, potpisan je novi ugovor za proširenje maritimnog dijela Luke nautičkog turizma čime je predviđeno produljenje plutajućeg gata.
Skip to content