Skip to content

Megavalobrani od 90 tona za Marinu Drage

Godine 2018. isporučeni su pontonski valobranski elementi za luku Saguenay, u dalekom Quebecu u Kanadi. Najveći standardni valobranski elementi dizajnirani su gotovo dvije godine prije ...
continue reading

Megavalobrani od 90 tona za Marinu Drage

Godine 2018. isporučeni su pontonski valobranski elementi za luku Saguenay, u dalekom Quebecu u Kanadi. Najveći standardni valobranski elementi dizajnirani su gotovo dvije godine prije ...
Skip to content