Skip to content

Marinetekova pontonska pristaništa za hidroavione

Pored novopotpisanih ugovora, konstantnih upita i zahtjeva, i dalje nastavljamo kontinuiranu suradnju i rad na već poznatom projektu – uspostavljanja zračnih veza hidroavionima.
continue reading

Hidroavionsko pristanište Split

Nakon, možemo slobodno reći višegodišnjeg nastojanja tvrtke Europski obalni avioprijevoznik za formiranjem najbitnijeg hidroavionskog pristaništa u Dalmaciji, napokon je otvoreno novo pristanište u Splitskoj luci.
continue reading

Hidroavionsko pristanište Pula

Konačno je, nakon više izmjena i adaptacija, instalirano i hidroavionsko pristanište u Puli.
continue reading

Hidroavionsko pristanište Jelsa

Iako je već otprije uspostavljen hidroavionski promet prema Jelsi na otoku Hvaru, zbog nepodesnosti fiksne rive za pristanak hidroaviona, investitor je dobio novu lokacju za formiranje hidroavionskog pristaništa na plutajućem pontonu.
continue reading

Hidroavionsko pristanište Rab

Uspješno je dovršeno i instalirano i drugo pontonsko Hidroavionsko pristanište, na Rabu.
continue reading

Hidroavionsko pristanište Resnik

Napokon je ostvaren dugogodišnji san njemačkog investitora kap. Klausa Dietera Martina, formirano je prvo moderno hidroavionsko pristanište u Resniku, samo nekoliko stotina metara od Zračne luke Split.
continue reading

Marinetekova pontonska pristaništa za hidroavione

Pored novopotpisanih ugovora, konstantnih upita i zahtjeva, i dalje nastavljamo kontinuiranu suradnju i rad na već poznatom projektu – uspostavljanja zračnih veza hidroavionima.

Hidroavionsko pristanište Split

Nakon, možemo slobodno reći višegodišnjeg nastojanja tvrtke Europski obalni avioprijevoznik za formiranjem najbitnijeg hidroavionskog pristaništa u Dalmaciji, napokon je otvoreno novo pristanište u Splitskoj luci.

Hidroavionsko pristanište Pula

Konačno je, nakon više izmjena i adaptacija, instalirano i hidroavionsko pristanište u Puli.

Hidroavionsko pristanište Jelsa

Iako je već otprije uspostavljen hidroavionski promet prema Jelsi na otoku Hvaru, zbog nepodesnosti fiksne rive za pristanak hidroaviona, investitor je dobio novu lokacju za formiranje hidroavionskog pristaništa na plutajućem pontonu.

Hidroavionsko pristanište Rab

Uspješno je dovršeno i instalirano i drugo pontonsko Hidroavionsko pristanište, na Rabu.

Hidroavionsko pristanište Resnik

Napokon je ostvaren dugogodišnji san njemačkog investitora kap. Klausa Dietera Martina, formirano je prvo moderno hidroavionsko pristanište u Resniku, samo nekoliko stotina metara od Zračne luke Split.
Skip to content