Otprema pontona za Gardens Yacht marinu na Malti

Otprema pontona za Gardens Yacht marinu na Malti