ACI Marina Skradin

ACI Marina Skradin

Marina Skradin smještena je nadomak Nacionalnog parka Krka, na toku rijeke Krke, odmah uz gradić Skradin. Zbog svog prirodnog položaja, prekrasne prirode, te grada Skradina sa izuzetnom gastronomskom ponudom, marina tijekom sezone ostvaruje najznačajnije prihode od kratkotrajnih posjeta nautičara. Posebna specifičnost su velike jahte, čiji vlasnici su odavno ucrtali Skradin kao jedno od svojih najpoželjnijih odredišta.

Karakteristike

Naziv projekta: ACI Marina Skradin
Lokacija: Skradin
Investitor: ACI Club d.d.
Radovi: Plutajuči betonski pontoni sa opremom za privez turističkih brodova i brodica, za pristanišni gat u luci Skradin (2006 godine). Dobava i montaža gatova u ACI Marini Skradin (2007 godine)
Budget: 2,200.000 Kn + 4,900.000 Kn
Proizvodi: Pontoni M3315HD, HD3300, M3820BRS, Aluminijske bitve Yacht Bollard Type 1 (Marinretek Finland),..

Odmah je uočeno da je razmak gatova A i B u uvali skradinskoj uvali premali da bi prihvatio plovila veća od desetak metara duljine na oba gata. Obala uz gat B je očišćena i izravnata, izgrađene su betonske utvrdice razmaknute 15 metar, i na njih su postavljene okomite šine – vodilice za pontone. Gat B je umjesto da bude usidren lancima nekoliko metara od obale, montiran odmah uz utvrdice, ćime se uštedjelo 5 – 8 metara u razmaku bazena, čime je omogučen prihvat plovila i do 16 metara duljine. Ova konstrukcija jedinstvena je u Hrvatskoj, a ideja je potekla od kolega iz Danskog Marineteka, koji su ovakvim sistemom ‘usidrili’ pontone u centru Kopenghagena.

Radovi u Aci marini Skradin su započeli 2006 godine i to isporukom i instalacijom betonskih pontona sa opremom za privez turističkih brodova i brodica, za pristanišni gat u luci Skradin. Tada su isporučena dva armiranobetonska kontinuirana pontona tipa M3315HD.

– povezni okovi za HD3300 seriju, 1 komplet
– bočni drveni odbojnici, te dodatni drveni odbojnik na čelu gata
– ugrađeni servisni kanali za instalacije na obje strane po cijeloj duljini gata
– bitve aluminijske tip Yacht Bollard Type 1 (Marinetek Finland) učvrščene na gatu sa obje strane, čvrstoče 50kN, ukupno 16 komada
– okov za ogradu, čelični, vruće galvanizirani, 20 komada

Isporučeni pontoni i oprema (Svibanj 2007):

– armiranobetonski kontinuirani ponton tip M3315HDS, pet komada,
– armiranobetonski kontinuirani valobranski ponton tip M3820BRS, četri komada,
– bočni drveni odbojnici
– dodatne kuke za sidrenje 28 mm, 20 kom
– ugrađeni servisni kanali za instalacije na obje strane po cijeloj duljini gata
– bitve INOX 25 kN, 103 kom – bitve INOX 50 kN, 12 kom
– hvatište za sidenje po svakom pontonu četiri kom
– pristupni lučni mostovi sa ugradnjom 2 kom
– energetski ormarići po zahtjevu investitora tip Rolec

Kostrukcija od elemenata građevinske skele, koja je prije dvadeset godina postavljena kao ‘privremeni’ prilaz sa gata A prema gatu B i ostatku marine, zamijenjen je ‘tailor made’ posebno projektiranim lučnim mostom, oslonjenim na Marinetek Heavy Duty plutajuče pontone. Konstrukcijskom izvedbom osigurana je izuzetna fleksibilnost i nesmetan prijelaz tijekom najvećih promjena visine vode, a lučnom izvedbom osigurana je mogučnost prolaza brodicama loalnog stanovištva ispod njega. Sama marina dobila je još jednu prekrasnu vizuru, posebno po noći kad je most i prolaz ispod njega osvijetljen LED rasvjetom.

Nakon 20 godina od osnutka marine, ACI Club dd kao investitor odlučio se na proširenje i rekonstrukciju stare marine, sa osnovnom idejom kvalitetnije usluge posjetiteljima, posebno sa većim plovilima

Gat C zamijenjen je Marinetek Heavy Duty pontonom 3 metra širine, a gatovi D i E, prilagođeni su zahtjevu za prihvat velikih jahti. Sastavljeni su od teških valobranskih elemenata M3820BRS, sa priveznim bitvama nosivosti 100kN, i servisnim ormaričima sa priključcima do 250Amp. Sa vanjske strane gata E formiran je sidreni sustav za siguran prihvat megajahti do 50 metara duljine. Sidreni sustavi gatova C, D i E  izvedeni su Seaflex elementima.

Novosti

Global Marine Business Advisors imenuje Boris Miškić-a za novog GMBA savjetnika u Hrvatskoj

Global Marine Business Advisors imenuje Boris Miškić-a za novog GMBA savjetnika u Hrvatskoj

06.07.2021. - Global Marine Business Advisors skupina je od 19 stručnjaka za pomorsku industriju, smještenih na pet kontinenata i osamnaest zemalja ...
Marinetek pontoni za Flisvos marinu u Grčkoj

Marinetek pontoni za Flisvos marinu u Grčkoj

Mali, ali vrlo simpatičan projekt isporučen je jednoj od najpoznatijih nautičkih marina u Grčkoj, marini Flisvos u atenskom Palaio Faliro. Pristanište dugo 18 metara, koje se sastoji od dva betonska

Drugi o nama

Doris Peručić
Doris Peručić member of the board – CEO, ACI d.d.
For many years ACI Club has reliable partner in MARINETEK NCP and their „know-how“ – „float-how“ approach is always assurance to have the best solutions, technology and quality possible.

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB (ACI Club) is the biggest Croatian company in managing marinas and has 22 marinas all along beautiful Croatian coast. With MARINETEK NCP products we can provide full service to our costumers in marinas and not to worry about non functionality or lack of quality.

Skip to content