Gardens Yacht Marina Malta

Gardens Yacht Marina Malta

Malteški arhipelag, u samom središtu Mediterana, točnije južno od Sicilije i sjeverno od Afrike, sastoji se od nekoliko otoka i otočića, od kojih su tri naseljena: Malta, Gozo i Comino. Otok Malta je, naravno, najveći od njih a s obzirom na svoj geografski položaj u srcu Sredozemlja nije iznenađujuće što je postala destinacija s jako razvijenim nautičkim turizmom. S vremenom Malta je postala odredište za sve koji se kreću kroz Sueski kanal, a stalno je pristajalište i za sva kružna putovanja u mediteranskom akvatoriju. Marinetek je još davne 2003. godine sagradio najveću marinu u glavnom gradu Valetti – Grand Harbour Marina, a nedavno i marinu u servisnom centru Kalkara što čini značajne reference za sve buduće projekte izgradnje ili rekonstrukcije marina na tom otoku. Unatoč novonastaloj situaciji s pandemijom corona virusa, u travnju ove godine uspješno su isporučeni pontoni s pripadajućom opremom za novu marinu, Gardens Yacht Marina Malta.

Riječ je o projektu izgradnje nove marine na mjestu starog privezišta uz obalu. Dosadašnji način privezivanja je bio za svega desetak plovila do 25 m dužine i tridesetak plovila manjih od 20 m. Prema zahtjevima investitora Gardens Marina ltd predloženim proširenjem marine postigla se bolja organiziranost prihvata plovila i razmještaj vezova na pontonima s ciljem povećanja kapaciteta. Shodno tome, marina sada broji ukupno 97 vezova od čega 18 za plovila od 30 m, 20 mjesta za plovila od 25 m, 40 mjesta za plovila od 15 m, 18 mjesta za plovila od 12 m i jedno mjesto za plovilo od 45 – 50 m.

Isporučeno je 6 valobranskih pontona tipa M3820BRS za gat ukupne duljine 120 m, pristupni most dimenzija 1,8 x 6 m, sidreni materijal za sidrenje gata i mooringa, i dodatna pripadajuća oprema.

Karakteristike

Naziv projekta: Gardens Yacht Marina Malta
Lokacija: Gzira, Malta
Investitor: Gardens Marina ltd
Kapacitet marine: 97 vezova od čega 18 za plovila od 30 m, 20 mjesta za plovila od 25 m, 40 mjesta za plovila od 15 m, 18 mjesta za plovila od 12 m i jedno mjesto za plovilo od 45 – 50 m.
Radovi: Proizvodnja i isporuka 6 valobranskih pontona
Budget: 300.000 €
Godina dovršenja: 2020.
Proizvodi: valobranski pontoni M3820BRS, pristupni most dimenzija 1,8×6 m

Ukupna vrijednost ovog projekta je 300.000 € a radi se o prvoj fazi izrade lučice za koju se u skoroj budućnosti planira instalirati dodatno još dva gata. Konačno s trećom i četvrtom fazom pristupilo bi se uređenju obalnog područja marine koji će po dovršetku u potpunosti biti prilagođen pješacima i biciklistima.

Novosti

Global Marine Business Advisors imenuje Boris Miškić-a za novog GMBA savjetnika u Hrvatskoj

Global Marine Business Advisors imenuje Boris Miškić-a za novog GMBA savjetnika u Hrvatskoj

06.07.2021. - Global Marine Business Advisors skupina je od 19 stručnjaka za pomorsku industriju, smještenih na pet kontinenata i osamnaest zemalja ...
Marinetek pontoni za Flisvos marinu u Grčkoj

Marinetek pontoni za Flisvos marinu u Grčkoj

Mali, ali vrlo simpatičan projekt isporučen je jednoj od najpoznatijih nautičkih marina u Grčkoj, marini Flisvos u atenskom Palaio Faliro. Pristanište dugo 18 metara, koje se sastoji od dva betonska plutajuća pontona, kraće je od
Isporuka pontona za marinu Trget

Isporuka pontona za marinu Trget

03.05.2021. - Otprema pontona za Gardens Yacht marinu na Malti
Otprema pontona za Gardens Yacht marinu na Malti

Otprema pontona za Gardens Yacht marinu na Malti

03.05.2021. - Otprema pontona za Gardens Yacht marinu na Malti
Potpisan Ugovor o dobavi i montaži plutajućih gatova u Športskoj luci Brigi-Lokvice

Potpisan Ugovor o dobavi i montaži plutajućih gatova u Športskoj luci Brigi-Lokvice

01.03.2021. – Potpisan Ugovor o dobavi i montaži plutajućih gatova u Športskoj luci Brigi-Lokvice
Dotegljeni valobranski pontoni za projekt komunalne luke “Porto UŠ”

Dotegljeni valobranski pontoni za projekt komunalne luke “Porto UŠ”

Dana 03.09. uspješno je dotegljen valobranski gat duljine 100 m za projekt komunalne luke na Korčuli. Tegljenje je trajalo cca 20 sati te su pontoni uspješno privezani

Drugi o nama

Mario Geić
Mario Geić Direktor, Servisni Centar Trogir
Marinetek je svoj zadatak ispunio savjesno, kvalitetno, i u zadanim rokovima.

Servisni centar Trogir razvija se sa ciljem da postane jedan od najkvalitetnijih nautičkih centara na Jadranu, a za takav zadatak upućeni smo na nabavu najkvalitetnije opreme i suradnju sa najboljim izvođačima. Tijekom gradnje prve faze Marine Trogir, 2014, odlučili smo se za dobavu i instalaciju Marinetek plutajučih pontona i valobrana, za formiranje prvih 6 plutajučih gatova za prihvat jahti. Marinetek je svoj zadatak ispunio savjesno, kvalitetno, i u zadanim rokovima. Kao potvrda navedenog, upravo smo za gradnju druge faze, potpisali novi ugovor sa Marinetekom za dobavu i instalaciju nove opreme i gatova….

Skip to content