Luka Porto Uš

Luka Porto Uš

Uspješno je realiziran još jedan projekt izgradnje privezišta brodica za lokalno stanovništvo, ovaj put na južnom dijelu Jadrana. Poznato je da na čitavoj hrvatskoj obali Jadrana kronično nedostaje organiziranih vezova za male ribarske barke i barčice, niti jedna županija ili naselje još uvijek se ne može pohvaliti da je u potpunosti zadovoljila potrebe domaćeg stanovništva. Slijedeći realizirane projekte županijskih lučkih uprava u Puli, Rapcu, Kraljevici, Zadru, Šibeniku, Vela Luci i Dubrovniku, i Županijska lučka uprava Korčula uspjela je realizirati projekt pontonske komunalne luke za privez manjih plovila.

Nova luka – Porto Uš, smjestila se jugoistočno od grada Korčula, i u štićenom dijelu akvatorija uz pontonske gatove svoj siguran vez će pronaći oko 90 brodica duljine do 12 metara. Na vanjskoj strani valobrana tijekom ljetne sezone omogućiti će se i privez većih plovila u tranzitu, ili na privremenom vezu. U svakom slučaju, lokalno stanovništvo je dobilo još jednu izuzetno kvalitetnu lućicu za privez svojih plovila, a svaki dodatni vez za nautičare tijekom ljetne sezone je više nego dobro došao, budući da obližnje marine u Korčuli i Lumbardi ne mogu zadovoljiti potrebe gostiju za dnevnim privezom kako bi posjetili Korčulu.

Nova luka se sastoji od plutajućeg valobrana duljine 100 metara smještenog okomito na sjeveroistočnu obalu luke, te dva plutajuća gata duljine 60 metara svaki, postavljena u zaštićenom akvatoriju okomito na valobranski gat. Pristup na valobran je omogućen preko mosta sa obale, a na gatove se pristupa mostovima sa valobrana. Gatovi su standardno usidreni sistemom lančanica i sidrenih blokova, a za sva privezana plovila izveden je standardni sistem četveroveza sa po dvije sidrene linije za svako plovilo.

Karakteristike

Naziv projekta: Komunalna luka Porto Uš
Lokacija: Korčula
Kapacitet marine:90 brodica do 10m na stalnom vezu, i 20 brodica do 25m na dnevnom vezu
Radovi: gradnja i instalacija valobrana i dva gata, sa sidrenim sustavima
Budget: 3,9 Mkn
Godina dovršenja: 2020.
Proizvodi: M3820BR i M2715HD, čelični mostovi, prijenosna pumpa za ispumpavanje fekalija

Budući da je sama luka prirodno relativno dobro zaštićena, za formiranje valobrana korišteni su standardni valobranski elementi tipa M3820BR, a za unutrašnje gatove izgrađeni su standardni Marinetekovi Heavy Duty pontoni M2715HD, širine 2,7m. Ukupna investicija je 3,9 milijuna kuna, od kojih je Ministarstvo mora osiguralo oko 3,5 milijuna kuna. Cjelokupan projekt dovršen je u rekordnom roku od tri mjeseca, na zadovoljstvo investitora a posebno lokalnog stanovništva.

Novosti

Global Marine Business Advisors imenuje Boris Miškić-a za novog GMBA savjetnika u Hrvatskoj

Global Marine Business Advisors imenuje Boris Miškić-a za novog GMBA savjetnika u Hrvatskoj

06.07.2021. - Global Marine Business Advisors skupina je od 19 stručnjaka za pomorsku industriju, smještenih na pet kontinenata i osamnaest zemalja ...
Marinetek pontoni za Flisvos marinu u Grčkoj

Marinetek pontoni za Flisvos marinu u Grčkoj

Mali, ali vrlo simpatičan projekt isporučen je jednoj od najpoznatijih nautičkih marina u Grčkoj, marini Flisvos u atenskom Palaio Faliro. Pristanište dugo 18 metara, koje se sastoji od dva betonska plutajuća pontona, kraće je od
Isporuka pontona za marinu Trget

Isporuka pontona za marinu Trget

03.05.2021. - Otprema pontona za Gardens Yacht marinu na Malti
Otprema pontona za Gardens Yacht marinu na Malti

Otprema pontona za Gardens Yacht marinu na Malti

03.05.2021. - Otprema pontona za Gardens Yacht marinu na Malti
Potpisan Ugovor o dobavi i montaži plutajućih gatova u Športskoj luci Brigi-Lokvice

Potpisan Ugovor o dobavi i montaži plutajućih gatova u Športskoj luci Brigi-Lokvice

01.03.2021. – Potpisan Ugovor o dobavi i montaži plutajućih gatova u Športskoj luci Brigi-Lokvice
Dotegljeni valobranski pontoni za projekt komunalne luke “Porto UŠ”

Dotegljeni valobranski pontoni za projekt komunalne luke “Porto UŠ”

Dana 03.09. uspješno je dotegljen valobranski gat duljine 100 m za projekt komunalne luke na Korčuli. Tegljenje je trajalo cca 20 sati te su pontoni uspješno privezani

Drugi o nama

Mario Geić
Mario Geić Direktor, Servisni Centar Trogir
Marinetek je svoj zadatak ispunio savjesno, kvalitetno, i u zadanim rokovima.

Servisni centar Trogir razvija se sa ciljem da postane jedan od najkvalitetnijih nautičkih centara na Jadranu, a za takav zadatak upućeni smo na nabavu najkvalitetnije opreme i suradnju sa najboljim izvođačima. Tijekom gradnje prve faze Marine Trogir, 2014, odlučili smo se za dobavu i instalaciju Marinetek plutajučih pontona i valobrana, za formiranje prvih 6 plutajučih gatova za prihvat jahti. Marinetek je svoj zadatak ispunio savjesno, kvalitetno, i u zadanim rokovima. Kao potvrda navedenog, upravo smo za gradnju druge faze, potpisali novi ugovor sa Marinetekom za dobavu i instalaciju nove opreme i gatova….

Skip to content