Skip to content

Početkom ljeta ove godine izvršeno je postavljanje sidrenih blokova a zatim i sama montaža plutajućeg gata za obalnu konstrukciju Rive Boduli u Rijeci. Riječ je o projektu Lučke uprave Rijeka i investiciji vrijednoj 4,3 milijuna kuna, čiji je osnovni cilj povećanje kapaciteta priveza. Radove na izradi i postavljanju gata uspješno su obavile tvrtke Marinetek NCP iz Šibenika i BSK Commerce iz Rijeke, čija je zajednička ponuda odabrana u postupku javne nabave raspisanom od strane Lučke uprave.

Rijeka-Riva-Boduli-2Rijeka-Riva-Boduli-2
Rijeka-Riva-Boduli-bitvaRijeka-Riva-Boduli-bitva
Rijeka-Riva-Boduli-mostićRijeka-Riva-Boduli-mostić
Rijeka-Riva-Boduli-heavy-dutyRijeka-Riva-Boduli-heavy-duty
Rijeka-Riva-Boduli-1Rijeka-Riva-Boduli-1

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Naziv projekta:
Riva Boduli
Lokacija:
Riva Boduli, Rijeka
Investitor:
Lučka uprava Rijeka
Radovi:
dizajn, gradnja, isporuka i instalacija plutajućih gatova sastavljenih od valobranskih pontona tip M3820BRS
Budget:
4,3 mil Kn
Godina dovršenja:
2014.

Pontonski gat dužine 80 metara sastoji se od četiri tipski proizvedena valobranska pontona M3820BRS od kojih je svaki dug gotovo dvadeset a širok tri i pol metra, te bi za oko 50% trebao povećati kapacitet priveza u luci. Gat je za masivnu obalnu konstrukciju Rive Boduli privezan križnom lančanom vezom s umetnutom inox/gumenom oprugom na način koji onemogućuje veće pomake gata. Pontoni su opremljeni pristupnim mostom, bitvama te servisnim ormarićima sa dvostrukim priključcima vode i struje a na zahtjev investitora, na pontone su cijelom dužinom ugrađeni gumeni bokoštitnici. Sidreni sustav sastoji se od križnih sidrenih linija izvedenog Seaflex sistemom, usidrenih na sidrene blokove mase 99 tona, što će omogućiti siguran vez velikih plovila i za vrijeme najtežih vremenskih nepogoda.

Osnovna namjena novoizgrađenog gata i priveznog sustava tijekom ljetnih mjeseci je prihvat popularnih turističkih jedrenjaka koji se inače vežu na Rivu Boduli a čija duljina nije dovoljna pa se nerijetko privezuju jedan na drugog. U ostatku godine na gatu će se vezivati mega jahte. Projektom sidrenog sustava predviđen je siguran zimski vez 9 jahti duljine 35 metara i 5 jahti duljine do 50 metara, te plovila Policijske uprave, Lučke uprave i Lučke kapetanije.

Skip to content