Skip to content

Uspješno je realiziran još jedan projekt izgradnje privezišta brodica za lokalno stanovništvo, ovaj put na južnom dijelu Jadrana. Poznato je da na čitavoj hrvatskoj obali Jadrana kronično nedostaje organiziranih vezova za male ribarske barke i barčice, niti jedna županija ili naselje još uvijek se ne može pohvaliti da je u potpunosti zadovoljila potrebe domaćeg stanovništva. Slijedeći realizirane projekte županijskih lučkih uprava u Puli, Rapcu, Kraljevici, Zadru, Šibeniku, Vela Luci i Dubrovniku, i Županijska lučka uprava Korčula uspjela je realizirati projekt pontonske komunalne luke za privez manjih plovila.
Nova luka – Porto Uš, smjestila se jugoistočno od grada Korčula, i u štićenom dijelu akvatorija uz pontonske gatove svoj siguran vez će pronaći oko 90 brodica duljine do 12 metara. Na vanjskoj strani valobrana tijekom ljetne sezone omogućiti će se i privez većih plovila u tranzitu, ili na privremenom vezu. U svakom slučaju, lokalno stanovništvo je dobilo još jednu izuzetno kvalitetnu lućicu za privez svojih plovila, a svaki dodatni vez za nautičare tijekom ljetne sezone je više nego dobro došao, budući da obližnje marine u Korčuli i Lumbardi ne mogu zadovoljiti potrebe gostiju za dnevnim privezom kako bi posjetili Korčulu.

Nova luka se sastoji od plutajućeg valobrana duljine 100 metara smještenog okomito na sjeveroistočnu obalu luke, te dva plutajuća gata duljine 60 metara svaki, postavljena u zaštićenom akvatoriju okomito na valobranski gat. Pristup na valobran je omogućen preko mosta sa obale, a na gatove se pristupa mostovima sa valobrana. Gatovi su standardno usidreni sistemom lančanica i sidrenih blokova, a za sva privezana plovila izveden je standardni sistem četveroveza sa po dvije sidrene linije za svako plovilo.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Naziv projekta:
Komunalna luka Porto Uš
Lokacija:
Korčula
Kapacitet marine:
90 brodica do 10m na stalnom vezu, i 20 brodica do 25m na dnevnom vezu
Radovi:
gradnja i instalacija valobrana i dva gata, sa sidrenim sustavima
Budget:
3,9 Mkn
Godina dovršenja:
2020.
Proizvodi:
M3820BR i M2715HD, čelični mostovi, prijenosna pumpa za ispumpavanje fekalija

Budući da je sama luka prirodno relativno dobro zaštićena, za formiranje valobrana korišteni su standardni valobranski elementi tipa M3820BR, a za unutrašnje gatove izgrađeni su standardni Marinetekovi Heavy Duty pontoni M2715HD, širine 2,7m. Ukupna investicija je 3,9 milijuna kuna, od kojih je Ministarstvo mora osiguralo oko 3,5 milijuna kuna. Cjelokupan projekt dovršen je u rekordnom roku od tri mjeseca, na zadovoljstvo investitora a posebno lokalnog stanovništva.

Skip to content