Skip to content

Početkom 2016 godine uspješno smo dovršili radove na prvoj fazi rekonstrukcije maritimnog dijela Marine Kornati u Biogradu na moru. Tada smo u vrlo kratkom vremenskom periodu, u nekoliko zimskih mjeseci, srušili i sanirali stare betonske gatove te proizveli nove plutajuće gatove i proveli kompletno novu infrastrukturu. Izvedeni radovi obuhvaćali su radove na rušenju i zamjeni gatova C1,C2,C3 I C4 te gatova B6 i B7. Danas je marina Kornati nautički centar sjeverne Dalmacije sa kapacitetom preko 750 vezova, te s adekvatnim servisnim centrom i ugostiteljskim objektima.

Već tada je uprava marine najavila velike razvojne planove koji obuhvaćaju izgradnju i dopremu ukupno 35 pontona različitih dimenzija koji će biti formirani u 5 gatova. Marinetek će i ovaj put posao odraditi u bliskoj suradnji sa tvrtkom BSK commerce iz Rijeke, Ronilački centar Neptun iz Šibenika te Marex Elektrostroj iz Zadra. Radi se dakle o drugoj fazi rekonstrukcije obalnog dijela luke nautičkog turizma koji će se izvoditi u dvije etape. Etapa A obuhvaća rušenje postojećih gatova B1,B2 i B3 te instalaciju novih gatova a čiji se dovršetak prema utvrđenom dinamičkom planu, očekuje do kraja prosinca 2016. Etapa B bi zatim obuhvatila rušenje i zamjenu postojećih gatova B4 i B5 sa novim, s tim da dovršetak tih radova mora biti gotov do kraja veljače 2017 godine obzirom da naručitelj na navedenim gatovima obavlja svoju redovnu djelatnost.

Marina-Kornati-C3-C1-C2Marina-Kornati-C3-C1-C2
kornatikornati
Marina-KornatiMarina-Kornati
Marina-Kornati-C3-topMarina-Kornati-C3-top
marina-kornati-faza-1-1marina-kornati-faza-1-1

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Naziv projekta:
Marina Kornati – rekonstrukcija gatova, II faza
Lokacija:
Biograd na moru
Investitor:
Ilirija d.d. Biograd
Kapacitet marine:
Radovi:
Demontaža i uklanjanje starih gatova i opreme. Gradnja, doprema i instalacija novih gatova sa sidrenim sustavima gatova i plovila, te kompletnom instalacijom.
Budget:
1 M€
Godina dovršenja:
2017.
Proizvodi:
Heavy Duty M4300HDS, M3300HDS, M2700HDS
Posebnost:
Rušenje i zamjena starih pontona u fazama
Skip to content