Skip to content

Ugovor za izvođenje radova na izgradnji komunalnog pristaništa “Marina” sklopljen je u lipnju 2018. godine između Javne ustanove Lučka uprava Vukovar te zajednice gospodarskih subjekata Marinetek Adriatic-a, Hidrogradnja d.o.o. iz Osijeka te Grasa d.o.o. iz Zagreba. Projektom gradnje komunalnog pristaništa predviđena je gradnja pristaništa na glavnom toku rijeke Dunav, naposredno nizvodno od ušća rijeke Vuke, gdje bi se formirala privezna mjesta za privezivanje ukupno 140 plovila duljine do 12 metara.

Privez plovila predviđen je uzduž obje strane glavnog pontonskog gata položenog paralelno sa obalom u duljini od 265 metara, podijeljenog u 4 segmenta i povezanih prijelaznim mostićima. Bočno na sam ponton po kutem od 70° na uzdužnu simetralu su instalirani ‘fingeri’ – poprečne konstrukcije sa plovcima, za privez plovila sa obje strane. Drugi pontonski gat u duljini od 60 metara postavljen je kao zaštita pristaništa od naplavina i santi leda, a ujedno služi i kao oslonac za pristupni most duljine 27,5 metara.

aa1-ilustraaa1-ilustra
Mate-i-cuka-na-otvaranjuMate-i-cuka-na-otvaranju
vukovar-marina-4vukovar-marina-4
vukovar-marina-6vukovar-marina-6
most-sa-otvaranjamost-sa-otvaranja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Naziv projekta:
Marina Vukovar
Lokacija:
Vukovar
Investitor:
JU Lučka uprava Vukovar
Kapacitet marine:
256 vezova za plovila duljine od 12 do 25 m i 30 vezova za velike jahte duljine od 25 do 120 metara
Radovi:
Gradnja i instalacija 27 plutajućih pontona sa pripadajućom opremom
Budget:
8,7 M Kn
Godina dovršenja:
siječanj 2019.
Proizvodi:
Marinetek All Concrete pontoni tip M2412C, čelični piloti, fingeri (60 kom), pristupni most duljine 27,5 m

Budući da se marina nalazi na samom toku rijeke Dunav, sa oscilacijama u vodostaju od preko 6 metara, bilo je potrebno osmisliti i izvesti adekvatan i siguran način sidrenja cjelokupne konstrukcije. Instalacija pontona izvedena je postavljanjem 27 čeličnih pilota vanjskog promjera 508mm i debljine stijenke 25mm. Piloti su izvedeni iz posebnog čelika S355JR sa vanjske strane zaštićenih od korozije, a unutrašnjost pilota ispunjena je betonom radi dodatne čvrstoće. Ukupna visina pilota je 23,6 metara, a u dno rijeke su pobijeni u visini preko 12 metara. Pontoni su za pilote pričvršćeni specijalnim obujmicama sa kliznim elementima, kako bi se osiguralo nesmetano podizanje i spuštanje gata pri najvećim opterećenjima.

Ovo je prva instalacija Marinetek pontonskih elemenata korištenjem čeličnih pilota u Hrvatskoj, a cjelokupan projekt dovršen je kroz samo tri zimska mjeseca, na zajedničko zadovoljstvo izvođača i investitora, kao i krajnjih korisnika. Sigurno je da će pristanište koristiti svim građanima grada Vukovara i okolnih mjesta koji imaju čamce i druga plovila, a uz izgrađeni lukobran, obaloutvrdu i šetnicu dat će sasvim novi izgled ovome dijelu grada.

Skip to content