Super Yacht pontoni

Super Yachts pontoni

Super Yacht pontoni razvijeni su kao odgovor na potrebe sigurnog priveza i odgovarajućeg komfora za velike jahte i njihove korisnike. Projekt je osmišljen na osnovi razvoja Marinetekovih valobranskih elemenata, što je garancija za izuzetnu čvrstoću pontona i pripadajuće opreme. Širina Super yacht pontona može biti od 3,5 metara, do najvećeg standardnog betonskog plutajućeg elementa od 6 metara. Nadvođe je podignuto za daljnjih 10 cm, odnosno ovisno o ugrađenoj opremi i sistemu sidrenja kreće se oko 0,66 cm. Ovi pontoni predviđeni su za prihvat jahti do 80m duljine.
Pontoni mogu biti opremljeni dodatnim servisnim kanalima, poliuretanskim odbojnicima u raznim bojama, hodnom površinom od egzotičnog ili WPC drveta, specijalno dizajniranim bitvama do 100 kN. Osim standardnih fingera, moguća je instalacija posebnih betonskih superyacht fingera u raznim veličinama.

Tehničke karakteristike

superyachts-pontoni-tablica

Super-Yacht-Pontoons-3800,-4300,-4800,-5300,-6300
Skip to content