Skip to content

Lazaret Meljine, Crna Gora

Danas je dovršen ukrcaj 32 pontonska elementa na pontonsku baržu, koju će Pomgradov remorker odtegliti prema konačnoj destinaciji u Meljinama, u Boki Kotorskoj.
continue reading

Lazaret Meljine, Crna Gora

Danas je dovršen ukrcaj 32 pontonska elementa na pontonsku baržu, koju će Pomgradov remorker odtegliti prema konačnoj destinaciji u Meljinama, u Boki Kotorskoj.
Skip to content