Skip to content

Hidroavionsko pristanište Jelsa

Iako je već otprije uspostavljen hidroavionski promet prema Jelsi na otoku Hvaru, zbog nepodesnosti fiksne rive za pristanak hidroaviona, investitor je dobio novu lokacju za formiranje hidroavionskog pristaništa na plutajućem pontonu.
continue reading

Hidroavionsko pristanište Jelsa

Iako je već otprije uspostavljen hidroavionski promet prema Jelsi na otoku Hvaru, zbog nepodesnosti fiksne rive za pristanak hidroaviona, investitor je dobio novu lokacju za formiranje hidroavionskog pristaništa na plutajućem pontonu.
Skip to content