Skip to content

Kalkara shipyard, Malta

Nastavljena je suradnja sa brodogradilištem i servisnim centrom Kalkara, u Valletti na Malti, gdje smo od 2012 već u dva navrata isporučili valobranske elemente i Heavy Duty pontone za zaštitu nove marine ispred samog servisnog centra.
continue reading

Kalkara shipyard, Malta

Nastavljena je suradnja sa brodogradilištem i servisnim centrom Kalkara, u Valletti na Malti, gdje smo od 2012 već u dva navrata isporučili valobranske elemente i Heavy Duty pontone za zaštitu nove marine ispred samog servisnog centra.
Skip to content